Adem schone lucht

Binnenklimaat 2.0


Een schone en gezonde leefruimte, gewoon omdat het kan!

 

IONISERENDE LUCHTREINIGING VOORKOMT besmetting Corona

Zweeds onderzoek uit 2015 ineens super relevent tijdens pandemie

Ultra high density ionisatie kan voorkomen dat het Coronavirus zich via de lucht verspreidt. De technologie neutraliseert 97 procent van alle virussen in de lucht en kan daardoor ingezet worden in publieke ruimtes, openbaar vervoer, vliegtuigen, ziekenhuizen, wachtkamers, scholen en kinderdagverblijven, maar ook op werkplekken en thuis.

Het Health+ luchtzuiveringssysteem houdt het binnenklimaat vrij van allergenen, virussen en alle overige verontreinigingen > 0,007 micron (PM0.007)!

Ongezonde lucht en gevolgen

Ongezonde binnenlucht zorgt voor vele gezondheidsklachten, verzuim en lagere productiviteit.


Bij mensen met allergie en astma zorgt een slechte luchtkwaliteit zelfs voor uitval. Hoog tijd voor een oplossing!

Tekengebied 7

Onze oplossing
Health+

Het Health+ luchtzuiveringssysteem houdt het binnenklimaat vrij van allergenen, virussen en alle overige verontreinigingen > 0,007 micron (PM0.007)!

Met Health+ wordt 99,9% van alle ultra fijnstof en fijnstof verwijderd en 97% van virussen in de lucht.

Het Resultaat BINNENKLIMAAT 2.0

Het Health+ systeem zorgt voor een gezonde en schone werkomgeving, een reductie in verzuim tot 20% en hogere productiviteit.

Inzet van het Health+ systeem getuigt van goed werkgeverschap en zorgt voor tevreden medewerkers.

BINNenklimaat 2.0

schone lucht, vrij van virussen en (ultra) fijnstof

Een belangrijke bedreiging voor de luchtkwaliteit binnen is (ultra) fijnstof. Nu en in de toekomst zal het steeds belangrijker zijn om beschermingsmaatregelen te treffen tegen het inademen van (ultra) fijnstof, thuis en op het werk. Volgens sommige onderzoekers wordt de lucht die we inademen in toenemende mate een ‘workplace safety issue’. Met Health+ kunt u vertrouwen op schone lucht, vrij van virussen en (ultra) fijnstof. En dat is uniek!

Health+ verwijdert 99,9% van alle ultra fijnstof en fijnstof deeltjes > 0,007 micron (PM0.007) in de lucht en zorgt binnen voor absoluut schone, gezonde lucht. Met Health+ wordt bovendien 97% van de virussen in de lucht geneutraliseerd en daarmee virusoverdracht voorkomen.

Win een gratis Health+
proefplaatsing

  • 1 x LightAir CellFlow PRO900 luchtreiniger
  • 2 x LightAir IonFlow luchtreiniger
  • 1 x Kaiterra luchtkwaliteitmeter

Goed werkgeverschap

de beste werkomgeving voor een ieder

U wilt het beste voor uw medewerkers. Schone lucht is voorwaarde voor een aangename werkomgeving. Bij klanten die Health+ toepassen zien we een reductie in verzuim tot maar liefst 20%. Ook geven medewerkers aan dat ze zich alerter en energieker voelen gedurende de dag. Dit betekent een hogere productiviteit. 

Schone lucht is belangrijk voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met allergie of astma / COPD. In een vervuild binnenklimaat zijn zij de eersten die uitvallen. Met Health+ wordt de werkplek (of de school) weer toegankelijk voor mensen met allergie en astma. Maar liefst 25% van de mensen heeft last van een allergie. Zo’n 640.00 Nederlanders hebben last van astma, waarvan 100.00 kinderen. 

LightAir Health+ luchtzuiveringssysteem, luchtreiniging
gezondheidsklachten ongezonde lucht

Gezondheidsklachten

LAGERE PRODUCTIVITEIT, VERZUIM EN UITVAL

Een slechte luchtkwaliteit leidt tot vele gezondheidsklachten. Mensen met allergie of astma merken het als eerste. Zij zijn vaker benauwd en ervaren duidelijk hinder bij het uitvoeren van hun werk. Maar ook anderen hebben last van vervuilde lucht. Dit uit zich meestal in vage klachten als hoofdpijn, droge ogen, last van de keel of een licht gevoel van verkoudheid.

Ongezonde lucht zorgt voor concentratieproblemen, minder energie en uiteindelijk een lagere productiviteit. Op termijn kunnen de gezondheidsklachten als gevolg van een slechte luchtkwaliteit zodanig zijn dat ze leiden tot (langdurig) verzuim. Voor mensen met allergie en astma leidt een slechte luchtkwaliteit zelfs tot uitval. 

Ongezonde binnenlucht

De luchtkwaliteit binnen is vaak slechter dan buiten

Mensen brengen dagelijks meer dan 20 uur binnen door, waarvan gemiddeld 6 tot 8 uur op het werk of op school. De lucht die we inademen binnen is vaak ongezond. Sterker nog, de luchtkwaliteit is binnen meestal slechter dan buiten.

Vuil van buiten, zoals pollen en (ultra) fijnstof van verkeer en industrie, dringt door ventilatieroosters en naden en kieren naar binnen. Bovendien ontstaat binnen ook vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan: stof, schimmels, bacteriën en printer uitstoot. Ook verspreiden virussen makkelijk in ruimten waar veel mensen samen komen. Binnen hoopt luchtvervuiling zich op. Hoge concentraties fijnstof en ultra fijnstof zorgen voor vele gezondheidsklachten.

Traditioneel werd er voor het verbeteren van de luchtkwaliteit gekeken naar ventilatie, temperatuur en luchtvochtigheid. Het belangrijkste wordt dan vergeten, namelijk het reinigen van de lucht. Met Health+ is er eindelijk een oplossing die effectief is tegen fijnstof en ultra fijnstof. 

Luchtkwaliteit meten