Nederlands bewijs dat COVID-19 via aerosolen verspreid wordt

In juli 2020 is in het blad: Nature Communications een artikel gepubliceerd over de verspreiding van het Covid-19 virus via direct contact en via aerosolen.

” Transmission via aerosols (<5 μm) is mediated by expelled particles that are smaller in size than respiratory droplets and can remain suspended in the air for prolonged periods of time, allowing infection of susceptible individuals at a greater distance from the site of expulsion.”

Richard, M., Kok, A., de Meulder, D. et al. SARS-CoV-2 is transmitted via contact and via the air between ferrets. Nat Commun 11, 3496 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17367-2

Samenvatting artikel: virusoverdracht via aerosolen

SARS-CoV-2, een coronavirus dat eind 2019 opdook, heeft zich snel wereldwijd verspreid. Informatie over de wijze van overdracht van SARS-CoV-2 onder mensen is cruciaal om passende maatregelen voor infectiebeheersing toe te passen en de verspreiding ervan te vertragen. Hier laten we zien dat SARS-CoV-2 efficiënt wordt overgedragen via direct contact en via de lucht (via ademhaling druppeltjes, oftewel aerosolen) tussen fretten, respectievelijk 1 tot 3 dagen en 3 tot 7 dagen na blootstellingHet patroon van virusuitscheiding bij direct en indirect contact is vergelijkbaar met dat van de geïnoculeerde fretten en het besmettelijke virus is geïsoleerd van alle positieve dieren, wat aantoont dat fretten via beide routes productief zijn geïnfecteerd. Deze studie biedt experimenteel bewijs van robuuste overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht en ondersteunt de implementatie van ‘social distancing’ maatregelen die momenteel in vele landen in de wereld worden toegepast en biedt informatie om beslissingen te maken over infectiebeheersingsmaatregelen in de gezondheidszorg.

Lees het complete artikel 

Reduceer risico op virusoverdracht via aerosolen met 97%

Met Lightair Health+ kunt u maatregelen nemen om het risico op aerosole virusoverdracht te minimaliseren. Klik op de animatie voor meer uitleg. 

Meer lezen?